Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

“COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлага

COVID-19 цар тахал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө, өндөржүүлсэн бэлэн байлын үед төрийн байгууллагууд хэрхэн ажиллах, сургалт, судалгааны ажил, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар хэрхэн зохион байгуулах талаар Төрийн албаны зөвлөлөөс боловсруулж гаргасан “COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлагатай https://issuu.com/tuguldursukhbaatar/docs/covid_19/6  холбоосоор орж танилцана уу.

 • Гадаад хэргийн сайдын тушаал: дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого батлах тухай

 • Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрэм

  Гадаад хэргийн яамнаас ДТГ-д томилогдон ажиллаж байгаа албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн болон хэм хэмжээн дүрэм, журам танилцуулсан байдал

  Гадаад харилцааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам

  Ёс зүйн зөвлөл

 • Empty tab. Edit page to add content here.
 • Гадаад хэргийн сайдын тушаал: дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого батлах тухай

  Ажил дүгнэх журам, үзүүлэлт батлах тухай

  Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай

  Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай

  Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

  Төрийн албаны салбар зөвлөлийн маргаан шийдвэрлэх журам

  Нэр дэвшигчдэд тавигдах болзол шалгуур, түвшин тогтоох журмын тухай

  Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар батлах тухай

  2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

  Төрийн албаны зөвлөлийн гадаад харилцааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

  Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам

 • (Албан тушаал) -ны тодорхойлолт

  “ХҮНДЭТ ДИПЛОМАТ” тэмдгийн дүрэм/татах/

  Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээ

  Дипломат ажилтны тангараг өргөх журам/татах/