Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрГадаад сурталчилгааМУ-ын засгийн газрын тогтоол (Гадаадад сурталчилах хөтөлбөр)