Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
 • Удирдлага
  • Бодлого, төлөвлөлтийн газар /орчуулгын албатай/
  • Хөрш орнуудын газар
  • Европын газар
  • Ази, Номхон далайн орнуудын газар
  • Америк, Ойрхи дорнод, Африкийн газар
  • Олон талт хамтын ажиллагааны газар
  • Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар
  • Төрийн захиргааны удирдлагын газар/Хуулийн хэлтэс, Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс, Гадаад харилцааны төв архивтай/
  • Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар /хүний эрхийн хэлтэс, хилийн хэлтэстэй/
  • Консулын газар
  • Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газар
  • Дипломат ёслолын газар
  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар