mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
 • Удирдлага
  • Бодлого, төлөвлөлтийн газар /орчуулгын албатай/
  • Хөрш орнуудын газар
  • Европын газар
  • Ази, Номхон далайн орнуудын газар
  • Америк, Ойрхи дорнод, Африкийн газар
  • Олон талт хамтын ажиллагааны газар
  • Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар
  • Төрийн захиргааны удирдлагын газар/Хуулийн хэлтэс, Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс, Гадаад харилцааны төв архивтай/
  • Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар /хүний эрхийн хэлтэс, хилийн хэлтэстэй/
  • Консулын газар
  • Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газар
  • Дипломат ёслолын газар
  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар