Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
HomeБичиг баримтОлон улсын гэрээний хэрэгжилтийн тайлан бэлтгэх журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 7 дугаар сарын 193 тогтоол, хавсралтууд

Олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн тайлан бэлтгэх журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 7 дугаар сарын 193 тогтоол, хавсралтууд

Монгол улсын их хурлын тогтоол