Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтХүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Дугаар 5

 • Монгол Улсын анхдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF
  Монгол Улсын анхдугаар илтгэлPDF
 • Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF
  Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэлPDF
 • Монгол Улсын 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэлPDF
 • Монгол Улсын тавдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF
  Монгол Улсын тавдугаар илтгэлPDF