Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтЭмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

4

 • Анхдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлтPDF
 • Хоёрдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэлийг хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэлPDF
 • 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэлPDF
 • 5-7 дугаар хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 5-7 дугаар илтгэлPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
 • 8-9 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Илтгэлийн I хавсралтPDF
  Илтгэлийн II хавсралт (англи)PDF
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 8-9 дугаар илтгэлPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
 • Аравдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын аравдугаар илтгэлPDF