mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтЭмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

4

 • Анхдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлтPDF
 • Хоёрдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэлийг хэлэлцсэн хурлын тэмдэглэлPDF
 • 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 3-4 дүгээр хамтатгасан илтгэлPDF
 • 5-7 дугаар хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 5-7 дугаар илтгэлPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
 • 8-9 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  Илтгэлийн I хавсралтPDF
  Илтгэлийн II хавсралт (англи)PDF
  Конвенцын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын 8-9 дугаар илтгэлPDF
  Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр хүргүүлсэн мэдээлэлPDF
 • Аравдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  Монгол Улсын аравдугаар илтгэлPDF