Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтАрьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

 • Монгол Улсын 11-15 дугаар хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  11-15 дугаар хамтатгасан илтгэлPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • Монгол Улсын 16-18 дугаар хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  16-18 дугаар хамтатгасан илтгэлPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • Монгол Улсын 19-22 дугаар хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  19-22 дугаар хамтатгасан илтгэлPDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • Монгол Улсын 23-24 дүгээр хамтатгасан илтгэл

  МонголАнгли
  11-15 дугаар хамтатгасан илтгэл PDF
  Конвенцын хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF