Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтЭдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын илтгэл

 • Монгол Улсын анхдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улсын анхдугаар илтгэлPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлтPDF
 • Монгол Улсын хоёрдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Пактын Хорооны дүгнэлтPDF
 • Монгол Улсын гуравдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улсын гуравдугаар илтгэлPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDF
 • Монгол Улсын дөрөвдүгээр илтгэл

  МонголАнгли
  Илтгэлийн хавсралтPDF
  Монгол Улсын дөрөвдүгээр илтгэлPDF
  Пактын Хорооноос ирүүлсэн нэмэлт асуулгын хариуPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмжPDFPDF
 • Монгол Улсын тавдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улсын тавдугаар илтгэлPDFPDF
  Пактын Хорооны дүгнэлт, зөвлөмж PDF