Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтМонгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын илтгэл

Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын илтгэл

Дугаар 1

Тайлбар

 • Монгол Улсын анхдугаар илтгэл

  МонголАнгли
  Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын анхдугаар илтгэлPDFPDF
  Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тухай анхдугаар илтгэлийн мөрөөр НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв байдлын нэгдсэн хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн Ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжPDF
  НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2011-2014 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөPDF
 • Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын II илтгэл

  МонголАнгли
   Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын II илтгэлPDFPDF
  Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тухай II илтгэлийн мөрөөр НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв байдлын нэгдсэн хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн Ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжPDF
   НҮБын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөPDF
 • Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын III илтгэл

  МонголАнгли
   Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын III илтгэлPDFPDF
  PDF