Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримтХөгжиж байгаа орнуудад ялгавартай, илүү тааламжтай нөхцлөөр хариу хандах, тэднийг илүү бүрэн оролцуулах (“боломж олгох заалт”)