Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрБичиг баримт1994 оны Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн II зүйлийн 1(b) дэд хэсгийг тайлбарлах тухай ойлголцлын баримт бичиг