mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

Авлигын эсрэг хуульpdf
Олон улсын гэрээний хуульpdf
Шилэн дансны хуульpdf
Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолын хавсралтpdf
Авлигын эсрэг ажиллаагааны төлөвлөгөө 2021pdf
Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоолpdf
Авлигын эсрэг ажиллаагааны төлөвлөгөө 2022pdf
Үндэсний хөтөлбөрpdf
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухайpdf
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайpdf
Дипломат албаны тухай хуульpdf
Монгол Улсын Гадаад харилцааны тухай хуульpdf
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцpdf
Ашиг сонирхолгүй тухай мэдэгдэлpdf
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг ХАСУМpdf
Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх зааварpdf