Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗар мэдээлэл9 ДҮГЭЭР САРЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ

9 ДҮГЭЭР САРЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ

Иргэний нисэхийн Ерөнхий газраас /ИНЕГ/ есдүгээр сарын нислэгийн хуваарийг танилцууллаа.

/Коронавируст   цар   тахлын    үед    авч   хэрэгжүүлж   буй   халдвар    хамгааллын    үйл ажиллагаанаас шалтгаалан зарим нислэгийн цаг өөрчлөгдөж болно/  Тасалбар борлуулалт болон нислэг төлөвлөлтийн арга хэмжээ хэвийн горимд шилжсэн учраас батлагдсан нислэгийн хуваарийн дагуу  тасалбар худалдан авах иргэд агаарийн тээвэрлэгчдэд шууд хандана уу.