Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗахиргааТөрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны салбар зөвлөл

Дугаар 61

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журамpdf

Гадаад харилцааны яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн Дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарыг томилсон тогтоолууд

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

pdf

Дипломат ажилтны тангараг өргөх журам

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

pdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 үйл ажиллагааны тайланpdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөpdf

 

[/tw_text][/vc_column][/vc_row]

Монгол улсын их хурлын дарга