Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗахиргааАлбан тушаалын тодорхойлолт

Албан тушаалын тодорхойлолт

 Албан тушаалТатах
Төрийн нарийн бичгийн даргаPDF
Бодлого төлөвлөлтийн газрын захиралPDF
Хөрш орнуудын газрын захиралPDF
Европын газрын захиралPDF
Ази номхон, далайн орнуудын газрын захиралPDF
Америк ойрхи дорнод, Африкийн газрын захиралPDF
Олон талт хамтын ажиллагааны газрын захиралPDF
Гадаад худалдаа, Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захиралPDF
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын захиралPDF
Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын захиралPDF
Консулын газрын захиралPDF
Гадаад сурталчилгаа соёлын харилцааны газарPDF
Дипломат ёслолын газрын захиралPDF
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ аудитын газрын захиралPDF
Дэд захирал, зөвлөх, 1,2,3 нбд, АтташеPDF
Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн даргаPDF
Хуулийн хэлтсийн даргаPDF
Хилийн хэлтсийн даргаPDF
Хүний эрхийн хэлтсийн даргаPDF
Гадаад харилцааны төв архивийн даргаPDF