mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗахиргааАлбан тушаалын тодорхойлолт

Албан тушаалын тодорхойлолт

 Албан тушаалТатах
Төрийн нарийн бичгийн даргаPDF
Бодлого төлөвлөлтийн газрын захиралPDF
Хөрш орнуудын газрын захиралPDF
Европын газрын захиралPDF
Ази номхон, далайн орнуудын газрын захиралPDF
Америк ойрхи дорнод, Африкийн газрын захиралPDF
Олон талт хамтын ажиллагааны газрын захиралPDF
Гадаад худалдаа, Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захиралPDF
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын захиралPDF
Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын захиралPDF
Консулын газрын захиралPDF
Гадаад сурталчилгаа соёлын харилцааны газарPDF
Дипломат ёслолын газрын захиралPDF
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ аудитын газрын захиралPDF
Дэд захирал, зөвлөх, 1,2,3 нбд, АтташеPDF
Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн даргаPDF
Хуулийн хэлтсийн даргаPDF
Хилийн хэлтсийн даргаPDF
Хүний эрхийн хэлтсийн даргаPDF
Гадаад харилцааны төв архивийн даргаPDF