Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗахиргааМонгол Улсын засгийн газрын тогтоол

Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөрУлаанбаатар хот

Дугаар 272

Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол

Дүрэм батлах тухай

Дипломат албаны тухай хуулийн 24.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1. “Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 293 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.