Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрҮйл явдлын мэдээМОНГОЛ УЛС, ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ АЛБАН ЁСНЫ ШИЙДВЭРТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАВ

МОНГОЛ УЛС, ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ АЛБАН ЁСНЫ ШИЙДВЭРТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАВ

Монгол Улс, Европын Холбооны хамтын ажиллагааны Хамтарсан хорооны 22 дугаар хуралдааны хүрээнд Хөгжлийн хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг байгуулах тухай албан ёсны шийдвэрт Хамтарсан хорооны Монголын хэсгийн дарга Шадар сайд С.Амарсайхан, Европын Холбооны хэсгийн дарга Европын Холбооны Гадаад харилцааны албаны Ази, Номхон далайн газрын захирал Гуннар Веганд нар гарын үсэг зурав.

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг нь Европын Холбооны Олон жилийн баримжаат хөтөлбөрийн шугамаар хэрэгжиж буй төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар санал солилцдог чухал механизм юм.

Европын Холбооноос Монгол Улсад ногоон тогтвортой хөгжил, ардчилал болон эдийн засгийн хөгжил гэсэн тэргүүлэх чиглэлд 33 төслийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна.