Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Нүүрсоёлын элчМОНГОЛ СУРАГЧИД “ГРАН КЛАВИР” ӨСВӨРИЙН ТӨГӨЛДӨР ХУУРЧДЫН ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОВ

МОНГОЛ СУРАГЧИД “ГРАН КЛАВИР” ӨСВӨРИЙН ТӨГӨЛДӨР ХУУРЧДЫН ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОВ

Эх сурвалж: https://paris.embassy.mn/post/255