Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрГХЯ-Энэ 7 хоногтГХЯ-ЭНЭ 7 ХОНОГТ ТОВЧ ТОЙМ 2022.09.19-09.23

ГХЯ-ЭНЭ 7 ХОНОГТ ТОВЧ ТОЙМ 2022.09.19-09.23

ГХЯ-ЭНЭ 7 ХОНОГТ ТОВЧ ТОЙМ 2022.09.19-09.23

Гадаад харилцааны салбар дах онцлох томоохон уулзалт, арга хэмжээг тоймлон хүргэдэг “Гадаад харилцааны яам – энэ 7 хоногт” товч тойм нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарыг хүргэж байна. 

/2022.09.19-09.23/