Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрҮйл явдлын мэдээ“БИЗНЕСИЙН САЛБАРТ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” СЭДЭВТ ЗҮҮН БОЛОН ГОВИЙН БҮСИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“БИЗНЕСИЙН САЛБАРТ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” СЭДЭВТ ЗҮҮН БОЛОН ГОВИЙН БҮСИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гадаад харилцааны яам НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буйБизнес ба хүний эрхтөсөлтэй хамтранБизнесийн салбарт хүний эрхийг хангах ньсэдэвт зүүн болон говийн бүсийн хэлэлцүүлгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-12ы өдөр Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн хувийн хэвшил, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 180 гаруйтөлөөлөгч танхимаар болон цахимаар оролцож, бүс нутагт тулгамдаж буй бизнесийн салбар дахь хүний эрхийн асуудлыг хэлэлцлээ.


О
ролцогчид бизнесийн үйл ажиллагаа, тэр дундаа уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр хүний эрхэд учирч буй сөрөг нөлөөлөл, түүнчлэн нийгмийн халамж, татварын бодлого зэргээс улбаалж бизнесийн салбарт тулгарч буй бэрхшээл, хүний нөөцийн дутагдал зэрэг асуудлыг тухайлан хөндөж, уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой орон нутгийн эрх хэмжээ, чиг үүргийг тодорхой болгох, төсөв, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах үйл явцад нутгийн иргэдийн санал, байр суурийг харгалзан үзэх, бизнесийн байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэхийн чухлыг онцолж байв.


З
үүн болон говийн бүсийн хэлэлцүүлгээр хөндөгдсөн асуудал, санал зөвлөмжийг бизнес ба хүний эрхийн асуудлаарх суурь судалгаанд тусгаж, бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах чиглэлээр үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах юм.

Хэлэлцүүлэгт үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгээс Гадаад харилцааны яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл мөн оролцож, тус аймагт ажиллалаа.