Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрVaccine2021.08.10-НЫ МЭДЭЭ: ВAКЦИН ХИЙЛГЭЭГҮЙ ОЮУТНУУДЫГ ЗАЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛНА

2021.08.10-НЫ МЭДЭЭ: ВAКЦИН ХИЙЛГЭЭГҮЙ ОЮУТНУУДЫГ ЗАЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛНА

ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам вакцин хийлгээгүй оюутнуудыг зайн сургалтад шилжүүлэх нь зүйтэй гэж үзжээ. Түүнчлэн оюутны байранд оруулахад вакцинжуулалт, Ковид-19 халдвараар өвчилсөн эсэх, вакцинжуулалтын эсрэг эмнэлгийн заалттай эсэх тухай тодорхойлолт шаардаж, вакцин хийлгээгүй оюутнуудыг зайн сургалтад хамруулж, шалгалтыг тусад нь зохион байгуулах, гадаад оюутнуудыг сургуулийн байгууллагын төсвөөс вакцинжуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулахыг зөвлөмжид тусгасан байна.                                                         

Эх сурвалж: https://tass.ru/