Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

OECD
Азийн төлөөх Боаогийн чуулга уулзалт
Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт
НҮБ-ын Үйлдвэрлэл хөгжлийн байгууллага
НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал

Олон улсын худалдааны төв
Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны /КАРЕК/ хөтөлбөр