mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

OECD
Азийн төлөөх Боаогийн чуулга уулзалт
Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт
НҮБ-ын Үйлдвэрлэл хөгжлийн байгууллага
НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал

Олон улсын худалдааны төв
Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны /КАРЕК/ хөтөлбөр