Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрUncategorizedЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” болон Гадаад харилцааны сайдын 2021 оны А/13 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах зэрэг асуудлуудаар ГХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас ГХЯ-ны нийт газар, нэгжийн удирдлага, хилийн чанадад суугаа ДТГ-уудын ажилтнуудад зориулан цахим сургалтыг 2021 оны 3 дугаар сарын 18-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Цахим сургалтанд ГХЯ-ны 12 газар, нэгж, 45 ДТГ-ууд оролцов.