mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрUncategorizedЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” болон Гадаад харилцааны сайдын 2021 оны А/13 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах зэрэг асуудлуудаар ГХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас ГХЯ-ны нийт газар, нэгжийн удирдлага, хилийн чанадад суугаа ДТГ-уудын ажилтнуудад зориулан цахим сургалтыг 2021 оны 3 дугаар сарын 18-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Цахим сургалтанд ГХЯ-ны 12 газар, нэгж, 45 ДТГ-ууд оролцов.