Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрОнцлохМОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ МЭДЭГДЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ МЭДЭГДЭЛ

Уулын Карабахт зэвсэгт мөргөлдөөн хурцдаж, олон хүний амь нас эрсдэж, улмаар мөргөлдөөний  хамрах хүрээ тэлэх хандлагатай болж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс орнуудын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй зарчимд ноцтой нөлөөлж байгаад Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам санаа зовниж байна.

Асуудлыг яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх үүднээс нэн даруй галаа харилцан зогсоож, олон улсын нийтлэг хэм хэмжээ, зарчмыг үндэслэн энхийн замаар шийдвэрлэхийг талуудад уриалж байна.

2020 оны 10 дугаар сарын 06, Улаанбаатар хот