mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрОнцлохМОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ МЭДЭГДЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ МЭДЭГДЭЛ

Уулын Карабахт зэвсэгт мөргөлдөөн хурцдаж, олон хүний амь нас эрсдэж, улмаар мөргөлдөөний  хамрах хүрээ тэлэх хандлагатай болж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс орнуудын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй зарчимд ноцтой нөлөөлж байгаад Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам санаа зовниж байна.

Асуудлыг яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх үүднээс нэн даруй галаа харилцан зогсоож, олон улсын нийтлэг хэм хэмжээ, зарчмыг үндэслэн энхийн замаар шийдвэрлэхийг талуудад уриалж байна.

2020 оны 10 дугаар сарын 06, Улаанбаатар хот