Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Нүүр“COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлага

“COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлага

COVID-19 цар тахал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө, өндөржүүлсэн бэлэн байлын үед төрийн байгууллагууд хэрхэн ажиллах, сургалт, судалгааны ажил, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар хэрхэн зохион байгуулах талаар Төрийн албаны зөвлөлөөс боловсруулж гаргасан “COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлагатай https://issuu.com/tuguldursukhbaatar/docs/covid_19/6 холбоосоор орж танилцана уу.