Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрОнцлохШАЛГАЛТЫН ДҮН ТАНИЛЦУУЛАВ

ШАЛГАЛТЫН ДҮН ТАНИЛЦУУЛАВ

Гадаад харилцааны яамны ажилтнуудад 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр төрийн болон албаны нууцтай холбоотой хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилт, нууцын баримт бичгийн боловсруулалт, хадгалалт хамгаалалтад хийсэн шалгалтын дүнг танилцуулав.

Шалгалтын үр дүнгийн талаар ажлын хэсгийн гишүүд ажилтнуудтай харилцан санал солилцож, цаашид анхаарах асуудлаар арга зүйн зөвлөгөө өгч, шат дараатай ажил, арга хэмжээ зохион байгуулахаар боллоо.