Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрДИПЛОМАТ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН БОЛОН САХИЛГЫН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ДИПЛОМАТ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН БОЛОН САХИЛГЫН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

            Төрийн албаны тухай хуулийг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөх гэж буйтай холбогдуулан, мөн Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дипломат ажилтны ёс зүйн болон сахилгын дүрмийн төслийг боловсруулав.

            Энэхүү дүрмээр дипломат ажилтан үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх, баримтлах зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээ (соёл, зан үйл, сахилга, дэг журам)-г тогтоож, зөрчил гаргасан дипломат ажилтанд сахилгын шийтгэл болон бусад төрлийн хариуцлага хүлээлгэх юм. Иймд Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4.5-д заасны дагуу энэхүү дүрмийн төсөлд тусгах саналаа Та бүхэн тус яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын dep08@mfa.gov.mn хаягаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 09-ний дотор ирүүлэхийг хүсье.

Хүндэтгэсэн,

Гадаад харилцааны яам

2018-10-24