Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Нүүр“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ХЯЗГААРЛАЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН ГАРЛАА

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ХЯЗГААРЛАЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН ГАРЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ХЯЗГААРЛАЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА-НЫ ТАЙЛАН ГАРЛАА

 Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци (МСК)-ийн хооронд байгуулах хоёр дахь компакт гэрээ боловсруулах Үндэсний ажлын алба болон МСК-ийн Монгол Улсыг хариуцсан баг хамтран боловсруулав.

Уг тайлантай бүрэн эхээр дараах холбоосоор орж танилцана уу.

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийн судалгаа