Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрОнцлохГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Д.ЦОГТБААТАР УУЛ УУРХАЙН БУС ЭКСПОРТЛОГЧДЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОВ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Д.ЦОГТБААТАР УУЛ УУРХАЙН БУС ЭКСПОРТЛОГЧДЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОВ

Зах зээл судлалын хүрээлэн, Уул уурхайн бус экспорт эрхлэгчдийн холбоо зэрэг байгууллагаас хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр  зохион байгуулсан “Уул уурхайн бус экспортлогчдын Үндэсний анхдугаар чуулган”-д Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар оролцож нээлтийн үг хэлэв. Тэрээр Монгол Улсын Засгийн газраас уул уурхайн бус экспортыг дэмжихэд онцгой анхаарал хандуулж буйг тэмдэглээд ГХЯ-ны зүгээс жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид, уул уурхайн бус экспорт эрхлэгчид гадаад улсуудад түнш олох, бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох шинэ суваг нээхэд гадаад орнуудад суугаа ДТГ-аар дамжуулан  дэмжлэг үзүүлэх, энэ зорилгын үүднээс Технологи, инновацийн мэдээлэл судалгааны зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байгааг  дурдав.

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дэд захирал Т.Батцэцэг ГХЯ-наас уул уурхайн бус экспортыг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн талаар танилцуулж, аж ахуй эрхлэгчдийн асуултад хариулав.

Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих чиглэлээр төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлэх, мөн төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хэлбэрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тусгасан зөвлөмжийг чуулганд оролцогчдоос гаргав.