Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Нүүр“Зүүн хойд Азийн худалдаа хөнгөвчлөлийн явц” сэдэвт олон улсын семинар зохион байгуулав

“Зүүн хойд Азийн худалдаа хөнгөвчлөлийн явц” сэдэвт олон улсын семинар зохион байгуулав

Гадаад харилцааны яам НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс, “Их Түмэн санаачилга”-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтран “Зүүн хойд Азийн худалдаа хөнгөвчлөлийн явц” сэдэвт олон улсын семинарыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулав. ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр хэрэгжиж эхэлснээс хойш “Их Түмэн санаачилга”-ын орнуудын хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх асуудлаар зохиож буй анхны арга хэмжээ болсноороо уг семинар онцлог байв. “Их Түмэн санаачилга”-ын гишүүн орнуудын ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээ, ЗХА-ын орнуудын худалдаанд тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга зам зэрэг асуудлыг семинарын үеэр хэлэлцэв.