Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙ ДАЛАЙД ДАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭВ

ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙ ДАЛАЙД ДАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭВ

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 72 дугаар чуулганы хоёрдугаар хороо далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд (ДГХБО)-ын өмнө тулгарч буй бэрхшээл, хүндрэлийн талаар хэлэлцэв.

Хуралдаанаар ДГХБО-ын асуудлаарх Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр (2014-2024)-ийн үндэсний хэрэгжилтийн явцыг улс орнууд танилцуулж, дэд бүтэц, бизнесийн орчныг сайжруулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн түлхүү үйлдвэрлэх, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө дайчлах, хөрөнгө оруулалт, техникийн туслалцааг нэмэгдүүлэх асуудалд анхаарал хандуулж, чармайлт гаргах шаардлагатайг онцлов.

ГХЯ-ны Олон талт хамтын ажиллагааны газрын захирал О.Энхцэцэг хуралдаанд оролцож хэлсэн үгэндээ “Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төр, засгаас авч хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээний талаар  мэдээлж, үндэсний хэрэгжилтийн явцыг тэргүүлэх чиглэлүүдээр нь танилцуулав. Монгол Улс худалдаа, тээврийг хөнгөвчлөх тухай олон улсын болон бүс нутгийн холбогдох гэрээ хэлэлцээрүүдэд нэгдэж, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид идэвхитэй оролцохыг зорьж, “Бүс, зам” санаачилгын хүрээнд хөрш орнуудтай хамтран ажиллаж байгааг тэрээр онцлов. Засгийн газраас “Эдийн засгийн коридор” хөтөлбөрийн “Хөрөнгө оруулалт, судалгааны төв”-ийг байгуулах шийдвэр гаргасныг, түүнчлэн ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн үндэсний хэрэгжилтийг хангах “Худалдааг хөнгөвчлөх асуудлаарх үндэсний хороо” байгуулсныг мэдээлэв.

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын АНДЭЗНК-той хамтран энэ оны 10 дугаар сарын 19-20-нд “Бүс нутгийн тээвэр, ложистикийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт олон улсын бага хурал зохион байгуулах гэж буйг мөн мэдээлэв.