mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гадаад харилцааны яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас 2017 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт, шалгалт, дотоод аудитын газартай хамтран хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагаа  сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Сургалтад Гадаад харилцааны яамны нийт албан хаагчид оролцож хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын өнөөгийн байдал, чиг хандлага, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээний уялдаа холбоо, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын талаар мэдээлэл өгөв.

 Уг сургалт нь дэлхий нийтийн чиг хандлагад нийцсэн үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ач холбогдлыг таниулах, өдөр тутмын ажлаа зөв төлөвлөн тайлагнаж ажлын үр дүнг дээшлүүлэх талаар ойлголтыг өгснөөрөө ач холбогдолтой болов.

Цаашид, ГХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас  дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ийм төрлийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулахаар ажиллаж байна.