Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Гадаад харилцааны яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас 2017 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт, шалгалт, дотоод аудитын газартай хамтран хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагаа  сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Сургалтад Гадаад харилцааны яамны нийт албан хаагчид оролцож хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын өнөөгийн байдал, чиг хандлага, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээний уялдаа холбоо, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын талаар мэдээлэл өгөв.

 Уг сургалт нь дэлхий нийтийн чиг хандлагад нийцсэн үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ач холбогдлыг таниулах, өдөр тутмын ажлаа зөв төлөвлөн тайлагнаж ажлын үр дүнг дээшлүүлэх талаар ойлголтыг өгснөөрөө ач холбогдолтой болов.

Цаашид, ГХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас  дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ийм төрлийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулахаар ажиллаж байна.