Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН “ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТАЛААРХ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН “ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТАЛААРХ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Дэлхийн худалдааны байгууллага болон НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Олон улсын худалдааны төвтэй хамтран “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг хангах талаарх семинарыг 2017 оны 6 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.

Сургалтын хүрээнд ДХБ болон НҮБ-ын холбогдох байгуулагын мэргэжилтнүүд “Хэлэлцээр”-ийн заалт бүрт үнэлгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулж, харилцан санал солилцов.

Сургалтанд Монгол Улсын төр, хувийн хэвшлийн 50 гаруй төлөөлөгч оролцож, ДХБ, НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурлаас “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөмж гаргав.

ДХБ-ын “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр” 2017 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон билээ.

“Хэлэлцээр” нь ДХБ-ын гишүүн орнуудын гаалийн үйлчилгээг сайжруулах, бараа, бүтээгдэхүүнийг хилээр түргэн шуурхай нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрөх бараатай холбоотой үл ялгаварлах зарчмыг баримтлах, худалдааны зардлыг бууруулахад чухал ач холбогдолтой юм.