Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрАзи Европын сангаас залуу сэтгүүлчдийн дунд тэтгэлэгт хөтөлбөр зарласан байна

Ази Европын сангаас залуу сэтгүүлчдийн дунд тэтгэлэгт хөтөлбөр зарласан байна

Ази Европын сангаас залуу сэтгүүлчдийн дунд зарласан тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахиас авна уу. http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2017/04/Open-Call-for-ASEFEdu-Young-Reporter-2017.pdf