Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрOХУ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГ “РОСНЕФТЬ”ГАЗРЫН ТОСНЫ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГИЙН СУРГАЛТЫН НИЙГМИЙН МЭДЛЭГИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭД

OХУ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГ “РОСНЕФТЬ”ГАЗРЫН ТОСНЫ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГИЙН СУРГАЛТЫН НИЙГМИЙН МЭДЛЭГИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭД

2017 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10.00 цагт  ГХЯ-ны 9 тоот өрөөнд  ярилцлагад орно.
Код
Нийт оноо
1.    
201726
77
2.    
201719
72
3.    
201701
66
4.    
201712
64,5
5.    
201708
62,5
6.    
201706
62,5
7.    
201711
62
8.    
201702
58,5
9.    
201728
58
10.                
201707
54