Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрМОНГОЛ УЛС, АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС ХООРОНДЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ҮЙЛЧИЛНЭ

МОНГОЛ УЛС, АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС ХООРОНДЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ҮЙЛЧИЛНЭ

Монгол Улс, АНУ хоорондын Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай хэлэлцээр (Ил тод байдлын хэлэлцээр)-т 2013 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр Нью-Йорк хотноо гарын үсэг зурсан.
Талууд 2017 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр уг хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох тухай баримт бичигт гарын үсэг зурсанаар 2017 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэнэ.
Ил тод байдлын хэлэлцээрээр олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалттай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар олон нийтэд мэдээлэх, санал авах, хэвлэн нийтлэх, авилгатай тэмцэх зэрэг чиглэлээр харилцан мэдээлэл өгөх боломжийг бүрдүүлсэн нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахад чухал ач холбогдолтой болно.