Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Нүүр“НАГАМОРИ” САНГИЙН УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

“НАГАМОРИ” САНГИЙН УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

“Нагамори” сангаас мотор, хөдөлгөгч, гэрэл үүсгүүрийн шинэ аргачлал, технологийн чиглэлээр зарлаж буй уралдаанд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Хамрах хүрээ: мотор, хөдөлгөгч, гэрэл үүсгүүрийн шинэ аргачлал, технологи
Шагнал: Тэргүүн байр 5,000,000 иен, удаах байр 1,000,000 иен.
Хугацаа: Бүртгэл 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл явагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

http://www.nagamori-f.org/en/
http://www.nagamori-f.org/awards/applicationguidelines.html