Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрНҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН 71 ДҮГЭЭР ЧУУЛГАНЫ БҮГД ХУРАЛДААНД ҮГ ХЭЛЭВ

НҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН 71 ДҮГЭЭР ЧУУЛГАНЫ БҮГД ХУРАЛДААНД ҮГ ХЭЛЭВ

Монгол Улсаас НҮБ-ын дэргэд суугаа Байнгын төлөөлөгч С.Сүхболд 11 дүгээр сарын 4-ний өдөр Ерөнхий Ассамблейн Хүний эрхийн зөвлөлийн илтгэлийг хэлэлцэх 41 дүгээр бүгд хуралдаанд үг хэлэв.

General Assembly Seventy-first session, 41st plenary meeting Report of the Human Rights Council (A/71/53, A/71/53/Add.1 and A/71/53/Add.2) [item 63]

Элчин сайд С.Сүхболд үгийнхээ эхэнд энэ жил Хүний эрхийн зөвлөлөөс дэлхий нийтийн хүний эрхийн зөрчил, сорилтуудыг тусгасан олон тооны тогтоол, шийдвэр баталсны зэрэгцээ өнгөрсөн 10 жилд хүрсэн ололт амжилт, хувь нэмрээ үнэлж дүгнэн, цаашдын  үйл ажиллагааны үр дүнгээ дээшлүүлэх боломжийг хэлэлцсэн онцлог үйл явдал тохиосныг дурдав.

Тэрээр цааш нь 2016 онд Хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж эхэлсэн Монгол Улс жендэрийн тэгш байдлыг хангах,  эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрх, өндөр настай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, хүн хулгайлах, арьс өнгө, жендэрт суурилсан ялгаварлах үзэлтэй тэмцэх, цаазаар авах ялыг халах, үг хэлэх, эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөөг дэмжих зэрэг асуудлыг тэргүүлэх чиглэлээ болгон ажиллаж байгааг мэдэгдэв.

Байнгын төлөөлөгч С.Сүхболд үгийнхээ төгсгөлд хүний эрхийн асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газрын үндсэн байр суурийг дахин нотлохын зэрэгцээ Хүний эрхийн зөвлөл нь ажлын арга барил, үр дүнгээ сайжруулж, хүний эрхийн хамгааллын асуудлыг нээлттэй хэлэлцэх индэр хэвээр байх болно гэдэгт итгэж байна гэв.