mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрХИЛИЙН ЧАНАДАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ

  • МОНГОЛ ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН ҮҮСГЭЛ САНААЧЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА
  • ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ, ТӨВҮҮД
  • ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХОЁРДУГААР ЧУУЛГАНЫ ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
  • http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2016/09/tbb_medeelel_20160920.pdf