Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрХИЛИЙН ЧАНАДАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ

  • МОНГОЛ ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН ҮҮСГЭЛ САНААЧЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА
  • ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ, ТӨВҮҮД
  • ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТББ-УУДЫН ХОЁРДУГААР ЧУУЛГАНЫ ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
  • http://www.mfa.gov.mn/wp-content/uploads/2016/09/tbb_medeelel_20160920.pdf