Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрХИЛИЙН БООМТУУД АМАРНА

ХИЛИЙН БООМТУУД АМАРНА

Хилийн боомт тэдгээрийн дэглэмийн тухай хэлэлцээрийн  4.3-т заасны дагуу  Монгол, Хятадын хилийн боомтууд 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр, 2016 оны 10 дугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд ажиллахгүй.

Олон улсын галт тэрэг болон нисэх онгоц хуваарийн дагуу зорчих болно.