Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрАСЕМ-ЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦОХ ЗОЧИД ИРСЭЭР БАЙНА

АСЕМ-ЫН ДЭЭД ТҮВШНИЙ 11 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦОХ ЗОЧИД ИРСЭЭР БАЙНА

ШИНЭ ЗЕЛАНД УЛСЫН ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Шинэ Зеланд Улсын Гадаад хэргийн сайд М.Маккали 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

АВСТРАЛИЙН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ГАДААД ХЭРЭГ, ХУДАЛДААНЫ ЯАМНЫ

ТУСЛАХ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА РИК УЭЛС МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Австралийн Холбооны Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны яамны туслах Төрийн нарийн бичгийн дарга Рик Уэлс 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

БҮГД НАЙРАМДАХ ФИЛИППИН УЛСЫН ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД

ПЭРФЭКТО РИВАС ЯСАЙ МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Бүгд Найрамдах Филиппин Улсын Гадаад хэргийн сайд Пэрфэкто Ривас Ясай дарга 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

ПАКИСТАН УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,

ГАДААД БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨХ САРТАЖ АЗИС МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Пакистан Улсын Ерөнхий сайдын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын зөвлөх Сартаж Азис 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Бруней Даруссалам Улсын төлөөлөгчид 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

ТАЙЛАНДЫН ВАНТ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД ПРАЮТ ЧАН-О-ЧА МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Тайландын Вант Улсын Ерөнхий сайд Прают Чан-о-ча 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

ЭНЭТХЭГ УЛСЫН ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ МОХАММАД ХАМИД АНСАРИ МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Энэтхэг Улсын Дэд ерөнхийлөгч Мохаммад Хамид Ансари 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛСЫН

ЕРӨНХИЙ САЙД КАРИМ МАСИМОВ МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Ерөнхий сайд Карим Масимов 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

БҮГД НАЙРАМДАХ ИНДОНЕЗ УЛСЫН

ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЮСҮФ КАЛЛА МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

Бүгд Найрамдах Индонез Улсын Дэд ерөнхийлөгч Юсүф Калла 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.

АСЕАН-Ы ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ЛЕ ЛУОНГ МИНЬ МОНГОЛ УЛСАД ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ

АСЕАН-ы Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ле Луонг Минь 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж буй АСЕМ-ын Дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтад оролцохоор Монгол Улсад хүрэлцэн ирлээ.