Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрМОНГОЛ, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН БООМТ “ХҮҮХДИЙН БАЯР” -ЫН ӨДӨР АЖИЛЛАХГҮЙ

МОНГОЛ, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН БООМТ “ХҮҮХДИЙН БАЯР” -ЫН ӨДӨР АЖИЛЛАХГҮЙ

Монгол, хятадын хилийн боомт нь “Монгол, хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т заасны дагуу Монгол Улсын дотоодын хууль тогтоомжид заасан нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр буюу “Хүүхдийн баяр”-ын өдөр ажиллахгүй. Харин олон улсын галт тэрэг болон нисэх онгоц нь хуваарийн дагуу зорчих болно.