mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрАНХААРУУЛГА

АНХААРУУЛГА

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшигчид нь:

Нэгт, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5-д заасны дагуу Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргах /бөглдөсөн мэдүүлгийг төрийн албан хаагчийн 1 дүгээр маягтаар гаргасан анкет, ажлын байрны тодорхойлолтыг хавсарган ТЗУГ-т өгөх/,

Хоёрт, мөн хуулийн 23 дугаар зүйылийн 23.3-д засны дагуу тухай албаөн тушаалд томилогдсоноос хойш нэг сарын дотор Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах /цахимаар бөглөж, ийнхүү бөглөсөн хувийг эхээр нь хуудас бүрийн баруун доод буланд гарын үсгээ зурж ТЗУГ-т ирүүлэх/ болохыг анхаарна уу.