Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛСЭН ТУХАЙ

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛСЭН ТУХАЙ

Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсад 2015 оны 7 дугаар сарын сүүлээр их хэмжээний бороо орж үер болсны улмаас 100 гаруй хүний амь нас үрэгдэж, эд материалын хохирол учирсантай холбогдуулан Монгол Улс “Олон улсын хамтын ажиллагааны сан”-гаас хүмүүнлэгийн тусламж болгон 10 мянган ам.долларын санхүүгийн тусламж олголоо.