Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАГУУДАД

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАГУУДАД

Бүгд Найрамдах Индонез Улсын Ерөнхийлөгчийн Монгол Улсад хийх төрийн айлчлалыг сурвалжлах сэтгүүлчдийн нэрсийг 2012 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 13.00 цагаас өмнө ГХЯ-ны ОНХГ-т ирүүлнэ үү.