Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
НүүрЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ

Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын дүн гарлаа. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах зааврын 4.4 хэсэгт заасны дагуу 20 буюу түүнээс дээш оноо авсан иргэд дараагийн шалгалтад орох эрхтэй. Иймд уг шалгалтын дүнгээр 20 буюу түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн иргэд өнөөдөр буюу 2015 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 18:00 цагт Гадаад хэргийн яаманд ирж, Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалтад оролцоно уу.

Жич: Шалгалтад оролцох иргэд иргэний үнэмлэхээ авч ирэх шаардлагатай.

Шифр1-р хэл2-р хэлГадаад хэлний шалгалтын нийлбэр дүн
120150737англииспани24.5
220150739англиорос24
320150709хятадангли23.8
420150750англиорос23.8
520150731англиорос23.7
620150722англиорос23.5
720150704хятадангли23.3
820150778англиорос23.2
920150712японангли22.8
1020150745англиорос22.8
1120150759англиорос22.4
1220150742англиорос22.3
1320150744англиорос21.9
1420150736англиорос21.5
1520150770англиорос21.5
1620150729англиорос21.4
1720150749англиорос20.8
1820150720англихятад20.2
1920150776англиорос20.1
2020150758англиорос20.1
2120150710хятадангли20.1
2220150724англииспани20
2320130718англиорос20
2420150763англиорос20
2520150719англиорос20
2620150734англиорос20
2720150781англиорос20
2820150721англииспани20
2920150702францангли19.85
3020150713японангли19.6
3120150775англиорос19.6
3220150701францангли19.1
3320150769англиорос19
3420150726англиорос18.9
3520150730англиорос18.8
3620150757англифранц18.4
3720150782англииспани17.9
3820150723англиорос17.8
3920150711хятадангли17.5
4020150715японангли17.5
4120150727англиорос17.5
4220150761англиорос17.4
4320150777англихятад16.9
4420150725англиорос16.6
4520150714японангли16.1
4620150728англиорос16.1
4720150735англиорос15.9
4820150771англиорос15.5
4920150748англихятад15.4
5020150754англиорос15.3
5120150765англиорос15.2
5220150740англиорос13.7
5320150768англиорос12.6
5420150751англиорос11.4
5520150706хятадангли10.9
5620150708хятадангли9.3
5720150741англиорос8.9
5820150738англиорос8
5920150705хятадангли7.6
6020150752англиорос7.5
6120150707хятадангли6.9
6220150703францангли5.9
6320150767англиорос3.8