Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2021 ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАНpdf
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2021pdf
“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ” -ИЙН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТpdf
ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 2021pdf