Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

2021 болон 2022 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

ГарчигТатах
 2021, 2022 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдPDF