Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

            Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 1. Хүсэлт
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 5. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 7. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 8. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 9. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 10. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 11. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 12. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/;
 13. Төрийн албан хаагчийн ерөнхий болон тусгай шалгалт өгсөн нотлох баримтыг хавсаргах.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17:30 хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: dep08-7@mfa.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 262748

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

БайгууллагаДотоод нэгжАлбан тушаалАлбан тушаалынАлбан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөлангилал, зэрэглэлБоловсролМэргэжилМэргэшилТуршлагаУр чадвар
Гадаад харилцааны яамБодлого, төлөвлөлтийн газарАтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Менежмент ба удирдахуй

–  Гадаад хэлний орчуулагч

–  Хэл шинжлэл

ШаардахгүйШаардахгүйХоёроос доошгүй гадаад хэлийг албан ажил явуулах түвшинд эзэмшсэн байх
Хөрш орнуудын газарАтташе /3/Төрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал орос хэл байх
Атташе /1/Төрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал хятад хэл байх
Европын газар

 

АтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал польш хэл байх
АтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал герман хэл байх
Ази, Номхон далайн орнуудын газарАтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал япон хэл байх
Атташе /2/Төрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүнийг нэг нь заавал солонгос хэл байх
АтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал лао хэл байх
Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн газарАтташеТөрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Бизнесийн удирдлага

ШаардахгүйШаардахгүйХоёр буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх, үүний нэг нь заавал араб хэл байх
Олон талт хамтын ажиллагааны газарАтташе /2/Төрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Менежмент ба удирдахуй

–  Гадаад хэлний орчуулагч

–  Хэл шинжлэл

ШаардахгүйШаардахгүйХоёроос доошгүй гадаад хэлийг албан ажил явуулах түвшинд эзэмшсэн байх
Олон улсын гэрээ эрх зүйн газарАтташе /2/Төрийн тусгайТТ-10Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй–  Олон улсын харилцаа

–  Эдийн засаг

–  Эрх зүй

–  Олон улс, орон судлал

–  Улс төр судлал

–  Менежмент ба удирдахуй

–  Гадаад хэлний орчуулагч

–  Хэл шинжлэл

ШаардахгүйШаардахгүйХоёроос доошгүй гадаад хэлийг албан ажил явуулах түвшинд эзэмшсэн байх
НИЙТ16

 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ