mersin escort mersin escort bayan escort mersin adana escort ankara escort antalya escort bursa escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort konya escort sakarya escort
Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журамpdf

Гадаад харилцааны яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн Дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарыг томилсон тогтоолууд

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

pdf

Дипломат ажилтны тангараг өргөх журам

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

pdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 үйл ажиллагааны тайланpdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөpdf