Үнэлгээ өгөх Үнэлгээ өгөх
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журамpdf

Гадаад харилцааны яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн Дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарыг томилсон тогтоолууд

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

pdf

Дипломат ажилтны тангараг өргөх журам

pdf

ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

pdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2021 үйл ажиллагааны тайланpdf
ГХЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөpdf